อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์