อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายขจิต ชัชวานิชย์

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

Scroll to Top