ทอดผ้าป่าและถวายผ้าไตร

วันที่ 4 มิถุนายน 2565
สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 88 รูป และทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดกรรมฐานจำนวน 56 วัดสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานการทอดผ้าป่าจำนวน 56 กอง โดยพี่ติ๋ม วรรณวิไล พรหมลักขโน อดีตรอง ผู้ว่า กทม และ อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานทอดผ้าไตร และสิงห์แดงอาวุโส โดย พี่นพดล เฮงเจริญ พี่เย็นจิต วงศ์พุฒ พี่ณัฎฐ์ชานันท์ อิงคภัทรางกูร พี่อนุชา หงษ์ทอง และ สิงห์แดงรุ่น 33 นำโดยท่านปลัด กรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์ นางศรัญญา พุทธวารี เหรัญญิก สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และน้องสิงห์แดงหลายรุ่น ณ : PASTRY ARCRITECT เป็นครั้งที่ 8 สืบสานงานบุญพี่ประจวบ ไชยสาส์น สิงห์14 ผู้ล่วงลับ โดยภริยา พี่ทับทิม ไชยสาส์น และครอบครัว เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว

Scroll to Top