นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมเมื่อวันที่ 7 ตค 65 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ และโดยระบบออนไลน์ มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่แทนนายภัครธรณ์ เทียนไชย สิงห์แดง32ซึ่งขอลงจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 2 ปี (วาระ มค 65 – ธค 66)

ที่ประชุม จึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับฯ โดยนายกท่านใหม่จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายกคนเดิม คือ ธค 66

นายกท่านใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมฯสิงห์แดง33 ปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับพี่ขจิตมาด้วยครับ

Scroll to Top