พี่หนุ่ย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ขอส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้กับพี่ขจิต นายขจิต ชัชวานิชย์

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง ร 103 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 18.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่4/2565 โดยมีกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมแบบonsite และ online ในโอกาสเกษียณอายุราชการของพี่หนุ่ย พี่น้องกรรมการสมาคมฯมอบดอกไม้แสดงความยินดีความรักผูกพัน และในโอกาสนี้ พี่หนุ่ย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ขอส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้กับพี่ขจิต นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมฯ สิงห์แดง33 ปลัดกรุงเทพมหานคร โดยตามระเบียบวาระข้อบังคับสมาคมฯ เมื่อนายกสมาคมฯลาออก ที่ประชุมกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลือ ที่ประชุมสมาคมฯเสนอชื่อและมีมติให้นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

Scroll to Top