ประชุมวิสามัญคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.ธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 1/2566ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.ธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 1/2566
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
เวลา 18.00 น.
มีคณะกรรมการสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมณ ห้อง ร.103
คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
และช่องทางออนไลน์ โดยมี พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อุปนายกคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม วาระสำคัญ เนื่องด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลาออกจากตำแหน่ง นายกสมาคมฯและเข้าอุปสมบทเดินทางไป ณ ประเทศอินเดีย โดยจะเดินทางกลับมาที่วัดเทพศิรินทร์ในวันนี้ ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ ในการประชุมเสนอชื่อ พล.ต.อ ต่อศักดิ์ สุขวิมล อุปนายกคนที่1 ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประชุมสมาชิกสมาคมจึงมีมติรับรองโดยเอกฉันท์ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Scroll to Top