ผลการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมรัฐศาสตร์ฯ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ถนนนาเกลือ บางละมุง ชลบุรี และผ่านระบบzoom โดยมีการสรุปผลการดำเนินการของสมาคมฯ ปี 2563 และได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งที่ประชุมสมาคมฯได้มีมติให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ ชลบุรี ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง พร้อมการคัดเลือกคณะกรรมการสมาคมฯอีก14 คน โดยได้รับการรับรองจากสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ จนเสร็จสิ้นภายใต้มาตราการคัดกรองควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Scroll to Top