ขอแสดงความยินดี กับ นายกสมาคม​รัฐประศาสน​ศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ ในอีกวาระหนึ่งสมัย

นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ในอีกวาระหนึ่งสมัย

 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดี​​กับ ศ.ดร.อัมพร​ ธำรง​ลักษณ์ สิงห์แดงรุ่น 32
ได้ดำรงตำแหน่ง ”นายกสมาคม​รัฐประศาสน​ศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​“ ในอีกวาระหนึ่งสมัย

Scroll to Top