สมาคมรัฐศาสตร์ฯ มอบ ATK 2,000 ชุด แก่ คณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มอบ ATK ให้คณะรัฐศาสตร์

นายปสันน์ เทพรัตน์ อุปนายกฯ เป็นผู้แทน นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์ มอบ ATK 2,000 ชุด แก่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563
ระดับบัณฑิตปริญญาตรี
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมี ผู้จัดการสมาคม ฯ นางวโรชา ชาครศิริ และ กรรมการสมาคม ดร.จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ ร่วมพิธีมอบ

มอบ ATK ให้คณะรัฐศาสตร์มอบ ATK ให้คณะรัฐศาสตร์มอบ ATK ให้คณะรัฐศาสตร์

Scroll to Top