สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับ “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

กมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ.ร่วมยินดีกับศิษย์เก่าผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562” อาทิ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904, พรรณิกา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม, ชลิต มานิตยกุล อดีตเอกอัครราชทูต, วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, วรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, เจริญเกียรติ เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก และ อาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Scroll to Top