สมาคมรัฐศาสตร์ฯ มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ “กองทุนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “​

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายระพี ผ่องบุพกิจ นายกสมาคมฯ มอบหมาย นายปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสมทบ “กองทุนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Scroll to Top