พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนินเกียรติ เหลืองสว่าง นักศึกษาโครงการ BIR ซึ่งได้รับ “ทุน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” คนแรกของโครงการฯ โดยมีคุณฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ให้เกียรติมาร่วมพิธีการลงนามสัญญารับทุนการศึกษา และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง

ทางคณะและโครงการ BIR ขอขอบพระคุณครอบครัวพิศสุวรรณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณามอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาโครงการฯ มา ณ โอกาสนี้ครับ
———————————————————-
พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”
6 สิงหาคม 2563
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Scroll to Top