ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับ “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

กมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ.ร่วมยินดีกับศิษย์เก่าผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562” อาทิ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904, พรรณิกา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม, ชลิต มานิตยกุล อดีตเอกอัครราชทูต, วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, วรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, เจริญเกียรติ เจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก และ อาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สมาคมรัฐศาสตร์ฯ มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ “กองทุนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “​

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายระพี ผ่องบุพกิจ นายกสมาคมฯ มอบหมาย นายปสันน์ เทพรักษ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสมทบ “กองทุนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นางขจิตพรรณ โกมลฐิติ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Scroll to Top