ข่าวสารและกิจกรรม

ประวัตินายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนใหม่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

“พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่ 14พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล อายุ 59 ปี มีชื่อเล่นว่า “ต่อ” เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2507 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นน้องชายของ พลอากาศเอก สถิตย์พงศ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ รุ่น 43 และระดับปริญญาตรี ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสิงห์แดง รุ่นที่ 38 มีรหัสเลขประจำตัว 2903612790 เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2529 เป็น นักกิจกรรมคณะ ในทีม‘เซอร์เวย์รับน้อง’ ช่วงการรับน้องปี 2531 รับน้องสิงห์แดงรุ่น 40 ซึ่ง ‘บิ๊กต่อ’ มีความผูกพันกับคณะ เพราะมีความฝันแรกๆ ที่อยากเป็น ‘ปลัดอำเภอ’หลังเรียนจบไปเติบโตในภาคเอกชน คือบริษัทคาลเท็กซ์ ออยส์ ไทยแลนด์ จำกัด ราว 7 …

ประวัตินายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนใหม่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล Read More »

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.ธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 1/2566ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.ธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 1/2566ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566เวลา 18.00 น.มีคณะกรรมการสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมณ ห้อง ร.103คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และช่องทางออนไลน์ โดยมี พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล อุปนายกคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม วาระสำคัญ เนื่องด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลาออกจากตำแหน่ง นายกสมาคมฯและเข้าอุปสมบทเดินทางไป ณ ประเทศอินเดีย โดยจะเดินทางกลับมาที่วัดเทพศิรินทร์ในวันนี้ ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ ในการประชุมเสนอชื่อ พล.ต.อ ต่อศักดิ์ สุขวิมล อุปนายกคนที่1 ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประชุมสมาชิกสมาคมจึงมีมติรับรองโดยเอกฉันท์ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

กอล์ฟ 4 คณะครั้งที่ 6 ณ.สนามรอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

วันอาทิต์ที่ 30 ตุลาคม 2565 งานแข่งขันกอล์ฟสามัคคี 4 คณะ ครั้งที่ 6 ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐ์ศาสตร์ ทีมนักกอล์ฟสิงห์แดง นำโดยพี่หนุ่ย ภัครธรณ์ เทียนไชย ประธานชมรมกอล์ฟสิงห์แดง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ณ สนามกอลฟ์ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ครองแชมป์ร่วมกับ คณะเศรษฐศาตร์ ในครั้งนี้จบด้วยการร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง ตามแบบพี่น้องเหลือง-แดง ลูกแม่โดม

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมเมื่อวันที่ 7 ตค 65 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ และโดยระบบออนไลน์ มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่แทนนายภัครธรณ์ เทียนไชย สิงห์แดง32ซึ่งขอลงจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 2 ปี (วาระ มค 65 – ธค 66) ที่ประชุม จึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อบังคับฯ โดยนายกท่านใหม่จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของนายกคนเดิม คือ ธค 66 นายกท่านใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมฯสิงห์แดง33 ปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับพี่ขจิตมาด้วยครับ

พี่น้องสิงห์แดงอาวุโสได้แสดงความยินดีพี่หนุ่ย ภัครธรณ์ เทียนไชย

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. ชมรมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยพี่ดิเรก อุทัยผล และพี่ๆสิงห์แดงอาวุโสได้เลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ในโอกาสนี้พี่น้องสิงห์แดงอาวุโสได้แสดงความยินดีพี่หนุ่ย ภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

พี่หนุ่ย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ขอส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้กับพี่ขจิต นายขจิต ชัชวานิชย์

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง ร 103 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 18.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่4/2565 โดยมีกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมแบบonsite และ online ในโอกาสเกษียณอายุราชการของพี่หนุ่ย พี่น้องกรรมการสมาคมฯมอบดอกไม้แสดงความยินดีความรักผูกพัน และในโอกาสนี้ พี่หนุ่ย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ขอส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ ให้กับพี่ขจิต นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมฯ สิงห์แดง33 ปลัดกรุงเทพมหานคร โดยตามระเบียบวาระข้อบังคับสมาคมฯ เมื่อนายกสมาคมฯลาออก ที่ประชุมกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลือ ที่ประชุมสมาคมฯเสนอชื่อและมีมติให้นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา

ติดตามโครงการ CSR สมาคมรัฐศาสตร์ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองบ้านกุ่มพะยา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาลำเหมืองสาธารณะบ้านกุ่มพะยา พื้นที่ดำเนินการ   :   หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ   :   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                         สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หลักการและเหตุผล           ด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2564 -2565 ในเขตพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ มีปริมาณฝนตกน้ำฝนตกหนักในเขตพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านกุ่มพะยา เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่สูงซึ่งไหลผ่านลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองบ้านกุ่มพะยา) ส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลผ่านลำเหมืองจะล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณรอบข้างเพราะระบายน้ำไม่ทัน โดยมีสาเหตุเกิดจากเศษดิน อิฐ กิ่งไม้ และเศษวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำในลำเหมืองทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดน้อยลง https://youtu.be/2wYJpadbMBc

บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านนาคาน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลวังหินลาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส – บ้านบุระไหว หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงอ้อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

Scroll to Top